Primăria Furculești / Informații de Interes Public / Anunțuri / Depunere propuneri proiect in scopu de atribuire finantare nerambursabila

Depunere propuneri proiect in scopu de atribuire finantare nerambursabila

05 mai 2023 | Anunțuri

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Furculești, str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email primariafurculesti@yahoo.com

 

  1. Comuna Furculești invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2023 este prevăzută de art.6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. 2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 120.000 lei pentru domeniul sport. 3. Durata proiectelor: pâna la data de 31 decembrie 2023 4. Durata limită pentru depunerea propunerilor proiectelor: autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte potrivit prevederilor art. 20, alin.2 al Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Motivul pentru care este necesară reducerea termenului este accelerarea procedurii de evaluare și selecție a proiectului sportive, întrucât Campionatul Ligii a IV a Teleorman a început și sunt necesare decontarea cheltuielilor de transport, vize jucători și barem de arbitraj. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 22 mai 2023, ora 15:00. 5. Adresa la care trebuiesc depuse propunerile de proiecte: sediul Comunei Furculești, camera 1, Registratură. 6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de comisia de evaluare in data de 23 mai 2023, ora 11:00.

 

Sari la conținut